OSEBNA IZKAZNICA

 

Vpisan v register podjetij Temeljno sodišče Ljubljana pod št. 1-14216-00

 

Ime družbe: Pos plastika, d.o.o., Sodražica
Sedež: Podgorska cesta 30, 1317 Sodražica

Poslovna enota: Obrtna cona Ugar 8, 1310 Ribnica
Matična številka: 5549248
Davčna številka: SI78633362
Transakcijski računi:  Nova LB d.d.: 02321 -0012307898
Telefon h.c.: + 386 1 837 10 33
Mobitel .: + 386 41 630 083
Faks: + 386 1 836 60 69
Elektronska pošta: info@pos-plastika.si
Spletni naslov družbe: www.pos-plastika.si